سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

نامه پارلمانترها به وزیرخارجه ایتالیا درباره اخراج سفیر تروریست آخوندها از آلبانی

0 26

نامه کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان
به وزیر امور خارجه ایتالیا
درباره اخراج سفیر و رئیس ایستگاه اطلاعاتی رژیم آخوندی
از آلبانی به خاطر فعالیتهای تروریستی

ایالات متحده آمریکا از اقدام تیرانا اسقبال کرد

ضروری است سرویس اطلاعاتی رژیم ایران و سپاه قدسدر لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرند

کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد، پس از اخراج سفیر و رئیس ایستگاه اطلاعاتی رژیم آخوندی از آلبانی، در نامه یی

به وزیر خارجه ایتالیا ضمن حمایت از این اقدام دولت البانی نوشت : همانطور که اطلاع دارید روز ۱۹ دسامبر دولت آلبانی سفیر رژیم ایران و یک دیپلمات دیگر این رژیم را به خاطر فعالیتهای تروریستی از این کشور اخراج کرد. دولت ایالات متحده آمریکا از اقدام تیرانا اسقبال کرد.

رژیم ایران در ماه مارس گذشته در صدد بر آمده بود یک سوء قصد تروریستی علیه گردهمایی اپوزیسیون ایران در آلبانی صورت دهد. روز ۱۹ آوریل نخست وزیر آلبانی ادی راما این اقدام را افشا کرد.

این اولین بار نیست که در یک سال گذشته رژیم ایران علیه اپوزیسیون خود در کشورهای اروپایی دست به اقدام تروریستی میزند. در ژوئن گذشته نیز یک عملیات تروریستی با مواد انفجاری علیه گردهمایی بزرگی که در شمال پاریس در حمایت از شورای ملی مقاومت ایران ترتیب داده شده بود خنثی گردید. چند تروریست رژیم از جمله یک دیپلمات آن در اطریش، در حالیکه که در آلمان بسر میبرد دستگیر شد و برای محاکمه به بلژیک مسترد گردید.

گزارش های تحقیق و دادستانی در کشورهای آلمان و بلژیک حکایت از نقش سفارت خانه های این رژیم در توطئه چینی تروریستی در اروپا دارد.

با این وجود، تاکنون کشورهای اروپایی و بخصوص اتحادیه اروپا نسبت به این رفتار رژیم یک برخورد مناسب اتخاذ نکرده اند. در حالیکه رژیم قوانین کشورهای ما و حقوق بین المللی را نقض میکند اتحادیه اروپا در جستجوی ساز و کاری برای کمک اقتصادی به دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران است. این سیاست مماشاتگرانه با رژیمی گستاخ که تروریسم را اشاعه میدهد به ترویج تروریسم در اروپا کمک خواهدکرد.

ما معتقدیم ضروری است که هر چه سریعتر اقدامات عملی متناسب با این اعمال وخیم اتخاذ شود. بایستی مراکز دیپلماتیک رژیم ایران بسته و شبکه های ترور آن برچیده شوند. همچنین ضروری است که سرویس اطلاعاتی رژیم ایران و سپاه قدس در لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرند.

رژیم ایران تنها زمانی خواهد فهمید که دوران بدون کیفر ماندن اقدامات تروریستی اش بسررسیده که کشورهای دمکراتیک سیاست قاطعیت در برابر این رژیم را اتخاذ کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.