چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت اول)

135
آخوند جنایتکار حمید روحانی-min

اعتراف آخوند حمید روحانی از نزدیکان خمینی در نجف، به این‌که با ظهور

سازمان مجاهدین خلق در سپهر میهن، خمینی در رویارویی اجتماعی دچار انحطاطی سخت شد!

قسمتی از خاطرات آخوند جنایت‌کار حمید روحانی (از همراهان خمینی در دوران زندگی‌اش در نجف):

«… در آن روزها به حدی جوّ به نفع این گروه (سازمان مجاهدین) بود که می‌توان گفت کوچکترین انتقادی نسبت به این [گروه] با شدیدترین ضربه‌ها رو به رو می‌شد. بسیاری از افراد را می‌شناسم که بر این اعتقاد بودند که دیگر نقش امام در مبارزه و در نهضت به پایان رسیده است و امام با عدم تأیید مجاهدین درواقع شکست خود را امضا کرده است. این افراد باور داشتند که امام از صحنه مبارزه کنار رفته‌اند و زمان آن رسیده است که سازمان مجاهدین خلق نهضت را هدایت کند و انقلاب را به پیش ببرد. واقعاً هم این گروه درمیان مردم پایگاهی به دست آورده بود. امام هم این را می‌دانستند. هر روز از ایران نامه می‌رسید مبنی بر این که “پرستیژ شما پایین آمده. دربین مردم نقش شما در شُرُف فراموش شدن است. مجاهدین خلق دارند جای شما را می‌گیرند”…»

کتاب پابه‌پای آفتاب، جلد سوم، ص۱۶۳

لینک :

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟(قست دوم )

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟(قسمت سوم)

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟(قسمت چهارم)

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟(قسمت پنجم)

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟(قسمت ششم)

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟(قسمت هفتم)

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟(قسمت هشتم)

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟(قسمت نهم)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here