سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

rahman- آقای رحمان کریمی

رحمان کریمی: مجاهدین خلق را می توان انکار کرد اما حذف، هرگز

فیل هم هوا کنند و ممکن نیست.  ــ تاریخ شناسان آنانند که دستخوش  مقطعی زمانه نمی‌شوند چراکه  می‌دانند سیر تاریخ متناسب با مجموع  همه‌جانبه عینی شرایط، حرکت خود را دارد. بچه که بودیم (حرف هفتادوچهار سال پیش است) در محله محرومان و…