سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

MaryamRajavi مریم رجوی ریاض یاسین، سفیر جمهوری یمن

دیدار و گفتگوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با دکتر ریاض یاسین سفیر یمن در فرانسه و وزیر خارجه پیشین…

روز چهارشنبه۱۱بهمن مریم رجوی، در اور سور اواز با دكتر ریاض یاسین، سفیر جمهوری یمن در فرانسه و وزیر خارجه و وزیر بهداری سابق این كشور دیدار و گفتگو کرد. بیشتر بخوانید لینک منبع