سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

4 زندانی را در کرج و زاهدان اعدام کردند

اطلاعیه -ایران :اعدام جمعی ۱۰زندانی در زندان گوهردشت کرج

نظام منحوس و درهم‌شکسته ولایت‌فقیه در یک جنایت هولناک صبح روز چهارشنبه ۲۳ آبان (۱۴نوامبر) ۱۰ زندانی را به‌طور جمعی در زندان گوهردشت کرج به دار ‌آویخت. رژیم آخوندی ناتوان از مقابله با بحران‌های درمان‌ناپذیر گریبانگیرش برای ایجاد رعب و وحشت…