سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

گزارشگر ویژة حقوق بشر ملل متحد، گزارش دربارة وضعیت حقوق بشر در ایران و قتل عام 2- 1367

بازتاب کنفرانس سراسری سی‌امین سالگرد قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ در رسانه های خبری جهان

سی‌امین سالگرد قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در کنفرانس سراسری جوامع ایرانی کنفرانس سراسری جوامع ایرانی، به‌مناسبت سی‌امین سالگرد شهادت سی هزار زندانی سیاسی در پی حکم قتل‌عام و نسل‌کشی خمینی در سال ۶۷، روز شنبه ۳شهریور در ۲۰شهر در کشورهای…

گردهمایی جوامع ایرانیان در۲۰شهر اروپا وآمریکای شمالی، باحضور و سخنرانی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت…

به‌مناسبت سی‌امین سالگرد قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷، گردهمایی سراسی جوامع ایرانیان در خارج کشور با ارتباط زنده از ۲۰ شهر اروپا و آمریکای شمالی، با حضور خانم مریم رجوی، و با شرکت و سخنرانی شماری دیگر از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی از…