برچسب: گروگان گیری و تروریسم ابزار ملایان برای ماندن در قدرت

اسدالله اسدی دیپلمات تروریست

نامه خانم ماریا کاندیدا المیدا، معاون دادستان کل در دیوان عالی کشور پرتغال به نخست‌وزیر بلژیک ۱۰ژوئیه۲۰۱۸

اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم ایران که توسط آلمان دستگیر شده باید به بلژیک مسترد شود اسدالله اسدی دیپلمات تروریست اسدالله اسدی دیپلمات تروریست - ماریا کاندیدا المیدا (معاون دادستان ...

آخرین مطالب