سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

کنوانسیون

کنفرانس مقاومت ایران در مورد برنامه موشکی رژیم ایران در واشینگتن

در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشینگتن که توسط نمایندگی شورای ملی مقاومت برای افشای برنامه موشکی رژیم برگزار شد، شماری از مقامهای ارشد و کارشناسان برجسته اتمی و موشکی بین‌المللی شرکت داشتند. در این کنفرانس کتاب «ساختار موشک بالستیک ایران، گامی…