سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

کنفرانس با حضور مریم رجوی، فراخوان بین‌المللی برای آزادی زندانیان قیام

کنفرانس با حضور مریم رجوی، فراخوان بین‌المللی برای آزادی زندانیان قیام با شرکت شخصیت‌های سیاسی و…

قیام مردم ایران در کنفرانس «قیام ایران - فراخوان بین‌المللی برای آزادی دستگیرشدگان» که با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت برگزارشد، قانونگذاران و شخصیت‌های سیاسی از ایتالیا، آلمان، انگلستان، فرانسه، لهستان، ایرلند، رومانی، سوئیس، کلمبیا،…