سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

کنفرانس امریکا و المان مداخلات رژیم آخوندی

به دنبال لغو پروازهای ماهان‌ایر، کلیه روابط اقتصادی با مؤسسات وابسته به پاسداران باید قطع شود

نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان از لغو پروازهای ماهان ایر متعلق به سپاه پاسداران استقبال می‌کند و خواهان توقف هرگونه معامله و روابط تجاری و اقتصادی با رژیم ایران بخصوص با شرکت‌ها و مؤسسات و نهادهایی است که مستقیم و غیرمستقیم به…

رویکرد الزام آور فرانسه در قبال رژیم ایران توسط کمیته پارلمانی فرانسه

کمیته پارلمانی فرانسه برای یک ایران دمکراتیک ضرورت یک رویکرد الزام آور فرانسه در قبال رژیم ایران از نظر وزیر امور خارجه «سوءقصد خنثی شده در ویلپنت ضرورت یک رویکرد الزام آور را در روابط ما با رژیم ایران  مورد تأکید قرار می دهد» بدنبال…