سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

کلیپ قیام دلاورانه مردم کازرون: استمرار تظاهرات در روز پنجشنبه در اعتراض به جنایات پاسداران و کشتار معترضان