سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

کشاورزان ورزنه اصفهان

حرکات اعتراضی دانشجویان، معلمان و کشاورزان شریف میهن در شهرهای مختلف

دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای میبد، با نصب تراکت خاطره دانشجویان شهید در 16 آذر، روز دانشجو را گرامی داشتند و بر ادامه راه آنان تاکید کردند. بر روی این تراکت که در ورودی دانشکده فنی و حرفه ای میبد نصب شده، نوشته شده است: ۱۶ آذر روز…