سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

کریم فنودی مامور وزارت اطلاعات

یاران شیطان- مزدور محمد کریم فنودی مامور وزارت اطلاعات آخوندی

رژیم آخوندی در واکنشی زبونانه و جنون آمیز در قبال سلسله پیروزیهای اخیر مجاهدین و بخصوص انتشار خبر خروج نام سازمان از لیست تروریستی وزارتخارجه امریکا، به اقدامات حقیرانه جدیدی مبادرت ورزیده است. یکی از این اقدامات اعزام گله‌ای از ماموران…