سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

کریم غلامی مزدور

کریم غلامی، غلام حقیر وزارت اطلاعات بدنام رژیم آخوندی

رژیم مفلوک آخوندی، مستأصل از پیشرفتها و پیروزیهای روزافزون مجاهدین و مقاومت ایران به نحو دیوانه‌واری بر ابعاد و شدت کارزار تبلیغاتی و سیل لجن پراکنی‌هایش علیه دشمن اصلی رژیم در داخل و خارج کشور، می‌افزاید. از انتشار صدها کتاب و هزاران جزوه…