سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه – اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

تظاهرات دانشجویان و مردم زاهدان در اعتراض به توهین به هموطنان بلوچ

قیام ایران-شماره ۱۶۷ روز شنبه ۵ خرداد (۲۵مه) دانشجویان دانشگاه آزاد زاهدان در اعتراض به توهین و تحقیر نسبت به هموطنان بلوچ و شعائر اهل سنت دست به تظاهرات زدند و گروههای زیادی از مردم زاهدان نیز با شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم به…