سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

کانادایی ها مثل همه ما برنامه ملایان، ولی فقیه رژیم، روحانی و سپاه پاسداران را رد میکنند.

کنفرانس بین المللی مقاومت در پاریس با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت

جان برد، وزیرخارجه پیشین کانادا با تشکر فراوان، خانم رجوی، دوستان این یک افتخار باورنکردنی است. که امروز کنار شما باشم. امروز بعد از ظهر در برابر شما قرار گرفته و میگویم بسیار خوشوقتم که در همبستگی با شما، با مقاومت و مردم ایران اینجا…