سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و حمایت‌های مردمی از اعتصاب کنندگان

کارگران نیشکر هفت تپه روز جمعه دوم آذر ماه در نوزدهمین روز اعتصاب خود برغم بارندگی، در میدان معلم شوش و مقابل فرمانداری رژیم به تجمع خود ادامه دادند.  آنها بر خواسته خود برای آزادی کارگران دستگیر شده تاکید کردند. همچنین جمعی از کارگران…

اعتصاب و تظاهرات کارگران فولاد اهواز سه شنبه ۲۹ آبان

یازدهمین روز اعتصاب وتظاهرات کارگران گروه ملی فولاد اهواز کارگران فولاد اهواز از صبح سه شنبه ۲۹ آبانماه یازدهمین روز اعتصاب و تظاهرات خودرا شروع کردند این تظاهرات در مقابل استانداری رژیم و با وجود حضور گسترده مأموران انتظامی و امنیتی صورت…

تظاهرات کارگران اعتصابی هفت‌تپه همراه مردم شوش، خانواده‌ها و دانش آموزان

قیام ایران-شماره ۲۲۵ تظاهرات کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه با همراهی گسترده مردم شوش، خانواده‌ها و دانش آموزان اعتصاب کارگران فولاد اهواز با شعار اتحاد اتحاد صبح روز شنبه ۲۶آبان (۱۷نوامبر) کارگران زحمتکش نیشکر هفت‌تپه در مقابل این مجتمع…