سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

کارگران اعتصاب

اعتراف روزنامه باند روحانی به آثار معکوس امیددرمانی‌های آخوند حسن روحانی

یک روزنامه باند روحانی با اعتراف به آثار معکوس امیددرمانی‌های رئیس جمهور ارتجاع نوشت: نظام با دو 2 مشکل جدید روبهرو است؛ ناامیدی و عدم پیشبینی آینده توسط فعالان اقتصادی. همین دو عامل میتواند منجر به افزایش تورم و توقف رشد اقتصادی شده و به…

محکوم کردن ۱۵تن از کارگران پتروشیمی ایلام به زندان و شلاق توسط حکومت ضدکارگری آخوندها

رژیم ضدکارگری آخوندی 15 تن از کارگران پتروشیمی ایلام را به 9سال حبس و 1110 ضربه شلاق محکوم کرده است. کارگران پالایشگاه ایلام اردیبهشت امسال به مدت چندین روز به نشانه اعتراض به استخدام نشدن کارگران بومی و اخراج ١١ تن از پرسنل با سابقه…

همبستگی با کارگران و زحمتکشان میهن اسیر، توسط دانشجویان و سازمان‌های جهانی

در آستانه 16 آذر روز دانشجو، دانشجويان در دانشگاه‌هاي مختلف، عليه سياست‌هاي سركوبگرانه رژيم و همچنين وضعيت وخامت بار زندگي مردم در نظام آخوندي دست به اعتراض زدند روز چهارشنبه ۱۴ آذر در جلسه اي كه بمنظور سخنراني آخوند روحاني در يكي از…