برچسب: چپاول آن‌روی‌سکه شکنجه و کشتار درولایت‌فقیه

فرار سرمایه‌ها باارقام سرسام‌آور ازایران، اعتراف تلویزیون حکومتی به گوشه‌ای از فجایع حاکمیت ولایت فقیه

فرار سرمایه‌ها باارقام سرسام‌آور ازایران، اعتراف تلویزیون حکومتی به گوشه‌ای از فجایع حاکمیت ولایت فقیه

فرار سرمایه‌ها باارقام سرسام‌آور ازایران، اعتراف تلویزیون حکومتی به گوشه‌ای از فجایع حاکمیت ولایت فقیه https://vimeo.com/438090060 تلویزیون شبکه مستند رژیم آخوندی، روز ۲۱تیر۹۹، درباره فرار سرمایه‌ها با ارقام سرسام‌آور از ...

تأیید احکام‌اعدام سه‌تن‌از دستگیرشدگان قیام آبان۹۸ در قضائیه جلادان

تأیید احکام‌اعدام سه‌تن‌از دستگیرشدگان قیام آبان۹۸ در قضائیه جلادان

تأیید احکام‌اعدام سه‌تن‌از دستگیرشدگان قیام آبان۹۸ در قضائیه جلادان تأیید احکام‌اعدام سه‌تن‌از دستگیرشدگان قیام آبان۹۸ در قضائیه جلادان https://vimeo.com/437347638 به رغم تکذیب دستگاه قضایی رژیم در چند روز اخیر، وکیل ...

مسعود رجوی و اعدام‌وحشیانه درمشهد به‌اتهام نوشیدن مشروبات الکلی که موجی‌از نفرت‌وانزجار را علیه قضائیه جلادان برانگیخته‌است

مسعود رجوی و اعدام‌وحشیانه درمشهد به‌اتهام نوشیدن مشروبات الکلی که موجی‌از نفرت‌وانزجار را علیه قضائیه جلادان برانگیخته‌است

مسعود رجوی و اعدام‌وحشیانه درمشهد به‌اتهام نوشیدن مشروبات الکلی که موجی‌از نفرت‌وانزجار را علیه قضائیه جلادان برانگیخته‌است مسعود رجوی و اعدام‌وحشیانه درمشهد به‌اتهام نوشیدن مشروبات الکلی که موجی‌از نفرت‌وانزجار را ...

اتصال کپسول‌اکسیژن به بیماران‌کرونایی درپارکینگ بیمارستان، گوشه‌ای از فاجعه حاکمیت آخوندی

اتصال کپسول‌اکسیژن به بیماران‌کرونایی درپارکینگ بیمارستان، گوشه‌ای از فاجعه حاکمیت آخوندی

اتصال کپسول‌اکسیژن به بیماران‌کرونایی درپارکینگ بیمارستان، گوشه‌ای از فاجعه حاکمیت آخوندی اتصال کپسول‌اکسیژن به بیماران‌کرونایی درپارکینگ بیمارستان، گوشه‌ای از فاجعه حاکمیت آخوندی https://vimeo.com/436326959 گوشه ای از فاجعه کرونا در بیمارستان ...

جنایات غیرانسانی علیه زندانیان فشافویه و بازتاب آن دررسانه‌های حکومتی

جنایات غیرانسانی علیه زندانیان فشافویه و بازتاب آن دررسانه‌های حکومتی

جنایات غیرانسانی علیه زندانیان فشافویه و بازتاب آن دررسانه‌های حکومتی جنایات غیرانسانی علیه زندانیان فشافویه و بازتاب آن دررسانه‌های حکومتی https://vimeo.com/436327004 اعتراف تکان‌دهنده درمورد زندان فشافویه (تهران بزرگ) روزنامه حکومتی ...

آتش‌گشودن پاسداران‌جنایتکار خامنه‌ای به‌سوی دراویش درمنطقه مریوان

آتش‌گشودن پاسداران‌جنایتکار خامنه‌ای به‌سوی دراویش درمنطقه مریوان

آتش‌گشودن پاسداران‌جنایتکار خامنه‌ای به‌سوی دراویش درمنطقه مریوان آتش‌گشودن پاسداران‌جنایتکار خامنه‌ای به‌سوی دراویش درمنطقه مریوان https://vimeo.com/437034913 مریوان –مرز باشماق آتش گشودن پاسداران خامنه ای به سوی دراویش شماری کشته و مجروح ...

وحشت‌رژیم ازقیام‌مردم دراعتراف‌های سعید نمکی وزیربهداشت آخوندها

وحشت‌رژیم ازقیام‌مردم دراعتراف‌های سعید نمکی وزیربهداشت آخوندها

وحشت‌رژیم ازقیام‌مردم دراعتراف‌های سعید نمکی وزیربهداشت آخوندها وحشت‌رژیم ازقیام‌مردم دراعتراف‌های سعید نمکی وزیربهداشت آخوندها https://vimeo.com/437034996 وحشت‌رژیم از«قیام درتقدیر» و اعتراف‌های تکان‌دهنده‌به «فرستادن‌عمدی مردم به‌کام مرگ کرونا» در اظهارات سعید نمکی ...

تحرکات‌مزدوران وزارت اطلاعات آخوندها دراطراف اشرف۳ هم‌زمان‌با گردهمایی سالانه مقاومت

قراردادوطن‌فروشانه خامنه‌ای باچین و هدردادن منابع و دارائی‌های مردم ایران برای فرار از سرنگونی به‌دست مردم

قراردادوطن‌فروشانه خامنه‌ای باچین و هدردادن منابع و دارائی‌های مردم ایران برای فرار از سرنگونی به‌دست مردم قراردادوطن‌فروشانه خامنه‌ای باچین و هدردادن منابع و دارائی‌های مردم ایران برای فرار از سرنگونی ...

همدستان کارزار شیطان‌سازی وتروریسم رژیم ایران درآلبانی - برنامه پرونده

همدستان کارزار شیطان‌سازی وتروریسم رژیم ایران درآلبانی – برنامه پرونده

همدستان کارزار شیطان‌سازی وتروریسم رژیم ایران درآلبانی - برنامه پرونده همدستان کارزار شیطان‌سازی وتروریسم رژیم ایران درآلبانی - برنامه پرونده https://vimeo.com/436074912 رژیم برای شیطان سازی علیه مجاهدین و مقاومت ایران ...

تحرکات‌مزدوران وزارت اطلاعات آخوندها دراطراف اشرف۳ هم‌زمان‌با گردهمایی سالانه مقاومت

شلیک‌به کودکان توسط پاسداران خامنه‌ای وکشتارکور تظاهرکنندگان بی‌دفاع در آبان۹۸ – اسناد جنایت فاشیسم مذهبی ولایت فقیه

شلیک‌به کودکان توسط پاسداران خامنه‌ای وکشتارکور تظاهرکنندگان بی‌دفاع در آبان۹۸ - اسناد جنایت فاشیسم مذهبی ولایت فقیه شلیک‌به کودکان توسط پاسداران خامنه‌ای وکشتارکور تظاهرکنندگان بی‌دفاع در آبان۹۸ - اسناد جنایت ...

صفحه 1 از 13 1 2 13

آخرین مطالب