سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

چرا می‌گوئیم انقلاب57 توسط آخوندها دزدیده ش

چرا می‌گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت یازدهم )

محافظه‌کاری و بزدلی سیاسی خمینی که به دروغ بعدها به خودش لقب «انقلابی» داد، زمانی‌که شاه را مقتدر حس می‌کرد، آنچنان بود که حتی حاضر به وساطت برای جلوگیری از اعدام نواب صفوی از هواداران خودش یا محکوم کردن محاکمه پدرطالقانی هم نزد حکومت شاه…

چرا می گوئیم انقلاب۵۷، توسط آخوندها دزدیده شد؟(قسمت سوم)

 قبل‌از انقلاب: جاسوسی برای ساواک جنایت‌کار شاه. پس از انقلاب: ظاهرشدن در نقش رهبران انقلاب، عضو شورای انقلاب، رئیس‌جمهور و ...! این است فرصت‌طلبی جنایتکارانی که آرمان‌های آزادی‌خواهانه یک ملت را دزدیدند! پاسدار جنایت‌کار یوسف فروتن، عضو…

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟(قسمت چهاردهم)

اعتراف خمینی به این‌ که خودش و آخوندهای هم‌سنخش، هیچ‌گاه «با اساس حکومت سلطنتی» مخالفتی نداشته‌اند! خمینی دجال که با ناصداقتی رهبری انقلاب آزادی‌خواهانه و ضدسلطنتی مردم ایران درسال57 را دزدید، سال‌ها پیش از آنکه به ذهنش خطورکند ممکن‌است…