سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

پیام مسعود رجوی به همه جوانان دلیر، زنان قهرمان و مردان به‌پاخاسته – ۸دی ۹۶

ارائه کتاب جدید دفتر نمایندگی شورا درباره قتل‌عام ۶۷برای ثبت در رکورد کنگره آمریکا

در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره حقوق‌بشر و مبارزه با افراط‌گرایی، کتاب جدید دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا درباره قتل‌عام سال 67 به‌عنوان سند دربرگیرنده اطلاعات این جنایت معرفی شد و بخشی از آن برای ثبت…

کنفرانس در فرمانداری ریولی در استان پیه‌مونته ایتالیا: همبستگی با مقاومت و قیام مردم ایران برای…

درجلسه‌یی که از طرف فرمانداری ریولی در استان پیه‌مومنته ایتالیا در همبستگی با مقاومت و قیام مردم ایران برای استقرار آزادی و دموکراسی برگزار شد، شخصیت‌های ایتالیایی حمایت خود را از گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در 30 ژوئن در پاریس اعلام کردند.…

شورای اتحادیه شهرداران منطقه واله‌دی‌سوزای ایتالیا: تصویب بیانیه آزادی و دموکراسی برای ایران،…

ما از گردهمایی عظیم ایرانیان در پاریس در 30 ژوئن و از خواستهای قیام مردم ایران برای تغییر دیکتاتوری مذهبی و استقرار آزادی و دموکراسی در ایران حمایت می‌کنیم در آستانه برگزاری گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، در جلسه شورای اتحادیه شهرداران…