سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

پیامه به مردم بانه مریم رجوی

پیام‌های همبستگی با گردهمایی بزرگ سالیانه مقاومت ایران در پاریس ۹ تیر ۹۷

رومئو نیکوآرا – دبیر کمیتة امور اروپایی پارلمان رومانی: امسال گردهمایی بزرگ ایرانیان، روز 30 ژوئن در پاریس برگزار میشود و حضور هر یک از شما نمایانگر خواست ملی برای آزادی و دموکراسی و همچنین حمایت از شورای ملی مقاومت ایران بهعنوان آلترناتیو…

چهارخرداد، پایان یا آغاز؟ | شهادت محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن، اصغر بدیع زادگان

سپیده دم چهار خرداد درسپیده دم 4خرداد 1351، دژخیمان شاه بنیانگذاران مجاهدین؛ محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع زادگان را به همراه دو عضو مرکزیت؛ محمود عسکریزاده و رسول مشکین فام در میدان تیر چیتگر به جوخه‌های تیرباران سپردند. مجاهدان…

«ایران آزاد برای دموکراسی و حقوق بشر» گردهمایی جوامع ایرانیان در آمریکا با حضور نمایندگان انجمن‌های…

در «کنوانسیون ایران آزاد برای دموکراسی و حقوق بشر» در حمایت از قیام سراسری مردم ایران، نمایندگان جوامع و انجمن‌های ایرانی از 40 ایالات آمریکا شرکت و شماری از آنها سخنرانی کردند،  در شروع این گردهمایی، سعید شمس، دکتر آزاده سامی و دکتر زهره…