برچسب: پنهان‌کاری‌های فاشیسم مذهبی حاکم‌برایران

وحشت‌رژیم‌آخوندی ازبرملاشدن جنایاتش درقیام آبان۹۸ و نقش خامنه‌ای درصدور فرمان آتش علیه قیام‌کنندگان

وحشت‌رژیم‌آخوندی ازبرملاشدن جنایاتش درقیام آبان۹۸ و نقش خامنه‌ای درصدور فرمان آتش علیه قیام‌کنندگان

وحشت‌رژیم‌آخوندی ازبرملاشدن جنایاتش درقیام آبان۹۸ و نقش خامنه‌ای درصدور فرمان آتش علیه قیام‌کنندگان وحشت‌رژیم‌آخوندی ازبرملاشدن جنایاتش درقیام آبان۹۸ و نقش خامنه‌ای درصدور فرمان آتش علیه قیام‌کنندگان https://vimeo.com/426693211 رسوایی آمار قلابی ...

وحشت مجلس خبرگان‌ارتجاع پس‌ازمرگ خمینی، ازتهاجم ارتش آزادیبخش ملی ایران، گزارشی‌از مرکزاسناد خامنه‌ای

وحشت مجلس خبرگان‌ارتجاع پس‌ازمرگ خمینی، ازتهاجم ارتش آزادیبخش ملی ایران، گزارشی‌از مرکزاسناد خامنه‌ای

وحشت مجلس خبرگان‌ارتجاع پس‌ازمرگ خمینی، ازتهاجم ارتش آزادیبخش ملی ایران، گزارشی‌از مرکزاسناد خامنه‌ای وحشت مجلس خبرگان‌ارتجاع پس‌ازمرگ خمینی، ازتهاجم ارتش آزادیبخش ملی ایران، گزارشی‌از مرکزاسناد خامنه‌ای https://vimeo.com/426482393 مرکز اسناد حکومت ...

بیانیه مشترک ۷۸پارلمانتر و شخصیت عربی، فراخوان‌به بازدیداز زندان‌های رژیم ایران 

بیانیه مشترک ۷۸پارلمانتر و شخصیت عربی، فراخوان‌به بازدیداز زندان‌های رژیم ایران 

بیانیه مشترک ۷۸پارلمانتر و شخصیت عربی، فراخوان‌به بازدیداز زندان‌های رژیم ایران بیانیه مشترک ۷۸پارلمانتر و شخصیت عربی، فراخوان‌به بازدیداز زندان‌های رژیم ایران https://vimeo.com/424680360 بیانیه مشترک 78 پارلمانترو شخصیت عربی از ...

وزیرکشورآخوندها پس‌از ۷ماه، فقط به‌کشتن حدود200نفر درقیام‌آبان۹۸ اعتراف‌کرد

وزیرکشورآخوندها پس‌از ۷ماه، فقط به‌کشتن حدود۲۰۰نفر درقیام‌آبان۹۸ اعتراف‌کرد

وزیرکشورآخوندها پس‌از ۷ماه، فقط به‌کشتن حدود200نفر درقیام‌آبان۹۸ اعتراف‌کرد وزیرکشورآخوندها پس‌از ۷ماه، فقط به‌کشتن حدود200نفر درقیام‌آبان۹۸ اعتراف‌کرد https://vimeo.com/424680397 وزیر کشور آخوندها سرانجام پس از 7 ماه فقط به کشتن حدود 200 ...

دولت‌کانادا ازرژیم‌آخوندی خواست جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را تحویل‌دهد

دولت‌کانادا ازرژیم‌آخوندی خواست جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را تحویل‌دهد

دولت‌کانادا ازرژیم‌آخوندی خواست جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را تحویل‌دهد دولت‌کانادا ازرژیم‌آخوندی خواست جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را تحویل‌دهد https://vimeo.com/424483584 دولت کانادا بار دیگر از رژیم آخوندی خواست جعبه سیاه هواپیمای ...

تعداد جان‌باختگان‌کرونا درایران، ۵برابر آماراعلام‌شده، دیلی‌میل انگلستان

تعداد جان‌باختگان‌کرونا درایران، ۵برابر آماراعلام‌شده، دیلی‌میل انگلستان

تعداد جان‌باختگان‌کرونا درایران، ۵برابر آماراعلام‌شده، دیلی‌میل انگلستان تعداد جان‌باختگان‌کرونا درایران، ۵برابر آماراعلام‌شده، دیلی‌میل انگلستان https://vimeo.com/424483606 دیلی میل انگلستان گزارش ویژه در ویدئوهای دلخراش از ایران بیماران کرونایی در خیابانها برزمین ...

پیامد بازگشایی‌های مجرمانه حکومت ولایت‌فقیه درباره‌کرونا و اعترافات تکان‌دهنده کارگزاران حکومتی

پیامد بازگشایی‌های مجرمانه حکومت ولایت‌فقیه درباره‌کرونا و اعترافات تکان‌دهنده کارگزاران حکومتی

پیامد بازگشایی‌های مجرمانه حکومت ولایت‌فقیه درباره‌کرونا و اعترافات تکان‌دهنده کارگزاران حکومتی پیامد بازگشایی‌های مجرمانه حکومت ولایت‌فقیه درباره‌کرونا و اعترافات تکان‌دهنده کارگزاران حکومتی https://vimeo.com/424483556 اعترافهای تکان دهنده کارگزاران حکومتی به پیامد ...

قالیباف دستوراستفاده ازمهمات‌جنگی علیه‌دانشجویان را داده‌بود، گزارش آسوشیتدپرس

قالیباف دستوراستفاده ازمهمات‌جنگی علیه‌دانشجویان را داده‌بود، گزارش آسوشیتدپرس

قالیباف دستوراستفاده ازمهمات‌جنگی علیه‌دانشجویان را داده‌بود، گزارش آسوشیتدپرس قالیباف دستوراستفاده ازمهمات‌جنگی علیه‌دانشجویان را داده‌بود، گزارش آسوشیتدپرس https://vimeo.com/424305834 خبرگزاری آسوشیتدپرس : قالیباف که به ریاست مجلس انتخاب شد در سال۱۳۷۸ دستور ...

بیانیه‌مشترک ۲۲نماینده پارلمان‌اروپا ضرورت‌مداخله نماینده‌عالی اتحادیه‌اروپا برای آزادی دستگیرشدگان‌اخیر

بیانیه‌مشترک ۲۲نماینده پارلمان‌اروپا ضرورت‌مداخله نماینده‌عالی اتحادیه‌اروپا برای آزادی دستگیرشدگان‌اخیر

بیانیه‌مشترک ۲۲نماینده پارلمان‌اروپا ضرورت‌مداخله نماینده‌عالی اتحادیه‌اروپا برای آزادی دستگیرشدگان‌اخیر بیانیه‌مشترک ۲۲نماینده پارلمان‌اروپا ضرورت‌مداخله نماینده‌عالی اتحادیه‌اروپا برای آزادی دستگیرشدگان‌اخیر https://vimeo.com/422088115 بیانیه مشترک 22تن از نمایندگان پارلمان اروپا ضرورت اعزام هیأت بین ...

برایان هوک، رژیم‌ایران بیش‌از ۱۵۰۰نفررا درآبان‌ماه۹۸ به‌قتل رسانده‌است

برایان هوک، رژیم‌ایران بیش‌از ۱۵۰۰نفررا درآبان‌ماه۹۸ به‌قتل رسانده‌است

برایان هوک، رژیم‌ایران بیش‌از ۱۵۰۰نفررا درآبان‌ماه۹۸ به‌قتل رسانده‌است برایان هوک، رژیم‌ایران بیش‌از ۱۵۰۰نفررا درآبان‌ماه۹۸ به‌قتل رسانده‌است https://vimeo.com/422088090   برایان هوک: رژیم ایران بیش از ۱۵۰۰نفر را در آبان ماه به ...

صفحه 8 از 10 1 7 8 9 10

آخرین مطالب