برچسب: پنهان‌کاری‌های فاشیسم مذهبی حاکم‌برایران

محکومیت رژیم‌آخوندی به‌دلیل بمب‌گذاری برج‎های خبر عربستان، دردادگاه فدرال امریکا

محکومیت رژیم‌آخوندی به‌دلیل بمب‌گذاری برج‎های خبر عربستان، دردادگاه فدرال امریکا

محکومیت رژیم‌آخوندی به‌دلیل بمب‌گذاری برج‎های خبر عربستان، دردادگاه فدرال امریکا محکومیت رژیم‌آخوندی به‌دلیل بمب‌گذاری برج‎های خبر عربستان، دردادگاه فدرال امریکا https://vimeo.com/437035062 دادگاه فدرال آمریکا رژیم آخوندی را به پرداخت 879 ...

تحرکات‌مزدوران وزارت اطلاعات آخوندها دراطراف اشرف۳ هم‌زمان‌با گردهمایی سالانه مقاومت

قراردادوطن‌فروشانه خامنه‌ای باچین و هدردادن منابع و دارائی‌های مردم ایران برای فرار از سرنگونی به‌دست مردم

قراردادوطن‌فروشانه خامنه‌ای باچین و هدردادن منابع و دارائی‌های مردم ایران برای فرار از سرنگونی به‌دست مردم قراردادوطن‌فروشانه خامنه‌ای باچین و هدردادن منابع و دارائی‌های مردم ایران برای فرار از سرنگونی ...

انعکاس‌درندگی سپاه پاسداران خامنه‌ای دربرابر مردم به‌جان‌آمده درآبان۹۸، درگزارشات سازمان اورژانس حکومت

انعکاس‌درندگی سپاه پاسداران خامنه‌ای دربرابر مردم به‌جان‌آمده درآبان۹۸، درگزارشات سازمان اورژانس حکومت

انعکاس‌درندگی سپاه پاسداران خامنه‌ای دربرابر مردم به‌جان‌آمده درآبان۹۸، درگزارشات سازمان اورژانس حکومت انعکاس‌درندگی سپاه پاسداران خامنه‌ای دربرابر مردم به‌جان‌آمده درآبان۹۸، درگزارشات سازمان اورژانس حکومت (سری سوم اسناد انتقال مجروحان قیام ...

کشتار سالخوردگان و زدن‌باخودرو به‌افراد جنایاتی‌از پاسداران خامنه‌ای درجریان قیام آبان۹۸، براساس اسناد درونی رژیم

مشخصات و اسناد انتقال ۹شهید و ۱۳مجروح قیام به بیمارستان در تهران توسط سازمان اورژانس در روزهای ۲۵ و ۲۶آبان۱۳۹۸

مشخصات و اسناد انتقال ۹شهید و ۱۳مجروح قیام به بیمارستان در تهران توسط سازمان اورژانس در روزهای ۲۵ و ۲۶آبان۱۳۹۸ مشخصات و اسناد انتقال ۹شهید و ۱۳مجروح قیام به بیمارستان ...

نقش‌مقامات رژیم ایران درسرنگونی هواپیمای اوکراینی باانتشار فایل صوتی مکالمات آنها توسط سی بی اس کانادا

نقش‌مقامات رژیم ایران درسرنگونی هواپیمای اوکراینی باانتشار فایل صوتی مکالمات آنها توسط سی بی اس کانادا

نقش‌مقامات رژیم ایران درسرنگونی هواپیمای اوکراینی باانتشار فایل صوتی مکالمات آنها توسط سی بی اس کانادا نقش‌مقامات رژیم ایران درسرنگونی هواپیمای اوکراینی باانتشار فایل صوتی مکالمات آنها توسط سی بی ...

کشتار ۱۷۶سرنشین بی‌گناه هواپیمای اوکراینی و ترفند رسوای خامنه ای برای دربردن سرکردگان سپاه جنایتکارش

کشتار ۱۷۶سرنشین بی‌گناه هواپیمای اوکراینی و ترفند رسوای خامنه ای برای دربردن سرکردگان سپاه جنایتکارش

کشتار ۱۷۶سرنشین بی‌گناه هواپیمای اوکراینی و ترفند رسوای خامنه ای برای دربردن سرکردگان سپاه جنایتکارش کشتار ۱۷۶سرنشین بی‌گناه هواپیمای اوکراینی و ترفند رسوای خامنه ای برای دربردن سرکردگان سپاه جنایتکارش ...

موضع‌گیری سخنگوی‌مجاهدین درمورد نسبت‌دادن انفجاردرنطنز به‌سازمان مجاهدین خلق ایران

موضع‌گیری سخنگوی‌مجاهدین درمورد نسبت‌دادن انفجاردرنطنز به‌سازمان مجاهدین خلق ایران

موضع‌گیری سخنگوی‌مجاهدین درمورد نسبت‌دادن انفجاردرنطنز به‌سازمان مجاهدین خلق ایران موضع‌گیری سخنگوی‌مجاهدین درمورد نسبت‌دادن انفجاردرنطنز به‌سازمان مجاهدین خلق ایران سخنگوی مجاهدین در مورد نسبت دادن انفجار در نطنز به سازمان مجاهدین ...

شهرداران‌ایتالیایی خواستار آزادی‌بدون‌تأخیر زندانیان سیاسی درایران شدند

شهرداران‌ایتالیایی خواستار آزادی‌بدون‌تأخیر زندانیان سیاسی درایران شدند

شهرداران‌ایتالیایی خواستار آزادی‌بدون‌تأخیر زندانیان سیاسی درایران شدند شهرداران‌ایتالیایی خواستار آزادی‌بدون‌تأخیر زندانیان سیاسی درایران شدند https://vimeo.com/434608133 بیانیه 9تن از شهرداران ایتالیا: انتشار و ابتلا به کرونا در ایران صورت فاجعه به ...

قتل غلامرضا منصوری توسط‌باندهای آدمکش خامنه‌ای، اعتراف آخوند مجتبی ذوالنوری به‌مناسبات مافیایی درون‌حاکمیت

قتل غلامرضا منصوری توسط‌باندهای آدمکش خامنه‌ای، اعتراف آخوند مجتبی ذوالنوری به‌مناسبات مافیایی درون‌حاکمیت

قتل غلامرضا منصوری توسط‌باندهای آدمکش خامنه‌ای، اعتراف آخوند مجتبی ذوالنوری به‌مناسبات مافیایی درون‌حاکمیت قتل غلامرضا منصوری توسط‌باندهای آدمکش خامنه‌ای، اعتراف آخوند مجتبی ذوالنوری به‌مناسبات مافیایی درون‌حاکمیت https://vimeo.com/434608089 اعتراف آخوندجنایتکار مجتبی ...

صفحه 2 از 10 1 2 3 10

آخرین مطالب