سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

پشت پرده مماشات با رژیم آخوندی–گزارشی تحقیقی ازپولیتیکو

به‌عقب افتادن مجدد سازوکار پرداخت مالی اروپا و رژیم و آه و فغان حسرت به‌دلی در نظام 

سپاه پاسداران در خبرگزاری خود درباره نتایج اجلاس روز دوشنبه اتحادیه اروپا نوشت: در حالی که قرار بود سازوکار پرداخت مالی اروپا و جمهوری اسلامی روز دوشنبه رونمایی شود، اما این امر بار دیگر به تعویق افتاده و ابهامات تازه‌ای نیز در مورد این ساز…