سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

پرویز خزایی – شورای ملی مقاومت ایران

اطلاعیه نمایندگی شورای ملی مقاومت در نروژ -توطئه‌های وزارت اطلاعات و ….

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران - نمایندگی نروژ اطلاعیه نمایندگی شورای ملی مقاومت در نروژ -توطئه‌های وزارت اطلاعات و سفارت آخوندها و عوامل و مزدورانشان توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی در اروپا در سال ۲۰۱۸ که توسط دیپلماتها و…

پرویز خزایی: سنگر دراز زمان، و درازای زبان

هم میهن گرامی، روزی نیست که این مقاومت سازمان یافته، برای پشتیبانی از قیام دلیرانه شما، در پارلمانی و نشستی، در بیشتر کشورهای دمکراتیک دنیا، حضور نداشته باشد، و در راهروهای موسسات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، و انجمن ها و کلیساها به دادخواهی…

پرویز خزایی: آهای ای خامنه ای خر‍ پول و ای هموطن قیام افتخارآفرین امروز روز پرشگون سی ام دی است!

برویم به تمام گزارشهای رادیویی و تصویری مستند و آرشیوهای تمامی جراید متعدد آزاد شده مراجعه کنیم تا بدانیم که نیروی اندک بازمانده از رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران چه گفتند و چه کردند. مسعود رجوی ازهمان بالکن زندان قصر– و لحظات قبل از آزادی-…