سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

پرستش حیات

عبور از گلوگاه ضرورت-پرستش حیات (قسمت پنجم: نیروی بیکران-بخش پنجم) ب.فراهانی

میکشند این راه را پیکاروار                   جز کسانی، واقف از اسرار کار در انتهای سال 63 وقتی مریم رجوی با واقعیت تعیین شدنش برای قرارگرفتن در بالاترین موضع تشکیلاتی در میان زنان مجاهد خلق و همردیفی با مسئول اول سازمان مجاهدین روبرو شد،…

از ب-فرهانی: پرستش حیات (قسمت چهارم-بخش دوم

گرانبهاترین گوهر تاریخ «چه خوب بود اگر اصلاً قشر پیشتاز و مقاومت سازمان یافته ای لازم نمی بود و اوضاع خودبه خود درست میشد! ... چه خوب بود اگر اصلاً نیازی به تشکیلات پیشتاز و رهبری کننده ای نمی بود و بدون آن تغییر و انقلاب در برابر ارتجاع…

پرستش حیات قسمت دوم – از: ب.فراهانی

پرستش حیات قسمت دوم - اشقیای اربعه ب.فراهانی دوشنبه، 05 اسفند 1392 19:39 توضیح: این مقاله به درخواست خوانندگان بازنشر می‌شود. گفت پیغمبر که: وقت امتحان            آمد اکنون، تا نهان گردد عیان (1) اشقیای اربعه بعد از انتشار گزارش…