سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

پاسدار سلیمانی

به‌گلوله بستن کولبران زحمتکش کرد توسط پاسداران جنایتکار آخوندها و قتل مظلومانه آنها در رژیم ضدمردمی…

ماموران جنایتکار رژیم همچنان کولبران زحمتکش کرد را به گلوله می‌بندند.  پنجشنبه شب 10 خردادماه ماموران جنایتکار خامنه‌ای باشلیک بسوی سه کولبر زحمتکش کرد در منطقه مرزی پیرانشهر آنها را مجروح کردند. یک هموطن کرد دیگر نیز با شلیک مستقیم…