سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

وزارت اطلاعات رژیم جنایتکار آخوندی

جوابیه محسن ومحمد ترکمن زاده – به اراجیف سایتهای مزدوران وزارت اطلاعات

طی روزهای اخیر اخباری موهوم و مجعول در سایتهای اینترنتی در مورد وضعیت ما در آلبانی منتشرشده است.لذا لازم دانستیم که تصریح کنیم : ما از 4 دهه قبل تاکنون به آرمانهای مجاهدین وفادار بوده ، هستیم و خواهیم بود. تلاش‌های مزدوران بی جیره یا با…