برچسب: وحشی‌گری در برابر آلترناتیو انقلابی

محکومیت سرکوب در ایران

سخنرانیهای نمایندگان پارلمان اروپا درحمایت از قیام مردم ایران محکومیت کشتار و سرکوب وحشیانه رژیم‌آخوندی

اجلاس رسمی پارلمان اروپا 27 نوامبر 2019 – 6 آذر 1398 سخنرانیهای نمایندگان درحمایت از قیام مردم ایران محکومیت کشتار و سرکوب وحشیانه رژیم‌آخوندی چارلی ویمرس نماینده پارلمان اروپا از ...

اجلاس رسمی پارلمان اروپا – سخنرانیهای نمایندگان درحمایت از قیام مردم ایران و حمایت از جایگزین دموکراتیک و خانم مریم رجوی

اجلاس رسمی پارلمان اروپا – سخنرانیهای نمایندگان درحمایت از قیام مردم ایران و حمایت از جایگزین دموکراتیک و خانم مریم رجوی

اجلاس رسمی پارلمان اروپا 27 نوامبر 2019 – 6 آذر 1398 سخنرانیهای نمایندگان درحمایت از قیام مردم ایران محکومیت کشتار و سرکوب وحشیانه رژیم‌آخوندی حمایت از جایگزین دموکراتیک و خانم ...

صفحه 1 از 3 1 2 3

آخرین مطالب