سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

واقعیت شیطان سازی علیه مجاهدین چسیت؟

پشت پرده مستندسازی‌های سفارشی رژیم علیه مجاهدین

در تاریخ ۲۶ دی‌ماه اعلام شد مرضیه هاشمی یک مأمور اطلاعات آخوندها، دو هفته پس از ورود به آمریکا در یک پرواز داخلی دستگیر شد . این زن، مجری و خبرنگار و به‌اصطلاح مستندساز، در شبکه انگلیسی تلویزیون رژیم به نام پرس تی وی در لندن بود. خبرگزاری…

توطئه ها وترفندهای رژیم علیه مجاهدین یکسال بعداز قیام-ارتباط مستقیم

توطئه ها وترفندهای رژیم علیه مجاهدین یکسال بعداز قیام-ارتباط مستقیم- مهدی براعی وشاهین قبادی بعد از گذشت یکسال از قیام سراسری مردم ایران شاهد انواع و اقسام توطئه ها و ترفندهای رژیم و ایادیش علیه مجاهدین و مقاومت ایران هستیم. انواع و اقسام…

مقاله یارومیر اشتتینا نماینده پارلمان اروپا در یورو اکتیو

اتحادیه اروپا بجای سرمایه گذاری روی حکومت دینی در ایران بایستی رزمندگان آزادی را پشتیبانی کند سایت یورو اکتیو - بقلم یارومیر اشته تینا 4 دسامبر 2018 دیدار از اشرف 3 به واقع برای من یک سفر انگیزاننده بود و چشمم را باز کرد که چگونه…