سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

هیأت مرگ قتل‌عام ۶۷

فراربه‌جلو، لودادن و شاخ‌زدن دژخیمان نظام به همدیگر همزمان با بالاگرفتن جنبش دادخواهی

همزمان با بالا گرفتن جنبش دادخواهی و انتشار گزارش عفو بین الملل در باره استمرار جنایت علیه بشریت در موضوع قتل عام زندانیان سیاسی، فرار به جلو، لو دادن و شاخ زدن دژخیمان و مهره‌های نظام به یکدیگر شدت گرفته است. آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، در…