سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

همبستگی

رسیدن زمان تحقق یک آرمان برحق

 دجالیت نظام آخوندی به‌اندازه‌ای عمیق و عاری از هرگونه شرم و حیا است که آن‌ را قادر می‌سازد چشم‌درچشم مخاطب دروغ ببافد و بعدهم مدعی‌شود حقیقت با او بوده‌است. اما پارادوکسی که این نظام مفلوک با آن دست‌به‌گریبان است، بیرون زدن واقعیت‌های…