سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

هادی شعبانی مزدور

هادی شعبانی مأمور وزارت اطلاعات حکومت ایران در شمال کشور

هادی شعبانی از عوامل اصلی وزارت اطلاعات در مناطق شمالی کشور بطور خاص استانهای مازندران و گلستان در پوش انجمن نجات رژیم است. هادی شعبانی در تاریخ14 تیر83 به تیف گریخت و پس از جلب نظر مأموران رژیم از طریق همکاری اطلاعاتی، در تاریخ18 اسفند83…