سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

نیکی هیلی نماینده امریکا در شورای امنیت

استقبال نیکی هیلی از درخواست فرانسه و انگلستان برای برگزاری جلسه شورای امنیت 

نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد ضمن استقبال از درخواست فرانسه و انگلستان برای برگزاری جلسة شورای امنیت دربارة پرتاب موشک رژیم، گفت: «تازه‌ترین آزمایش موشک بالستیک (رژیم) ایران خطرناک و نگران‌کننده است. ایالات متحده مکرراً به جهان نسبت به…