برچسب: نقض قوانین و حقوق بین‌المللی

اعدام زندانی‌قیام مصطفی صالحی برای‌ایجاد جو رعب‌ووحشت وجلوگیری‌از خیزشهای مردمی

اعدام زندانی‌قیام مصطفی صالحی برای‌ایجاد جو رعب‌ووحشت وجلوگیری‌از خیزشهای مردمی

اعدام زندانی‌قیام مصطفی صالحی برای‌ایجاد جو رعب‌ووحشت وجلوگیری‌از خیزشهای مردمی فراخوان خانم مریم رجوی به ملل متحد برای محکومیت این اعدام و بازدید از زندانهای ایران فاشیسم دینی حاکم بر ...

محکومیت‌حکم‌اعدام برای ۳جوان‌معترض ایرانی، توسط وزارت‌خارجه امریکا

محکومیت‌حکم‌اعدام برای ۳جوان‌معترض ایرانی، توسط وزارت‌خارجه امریکا

محکومیت‌حکم‌اعدام برای ۳جوان‌معترض ایرانی، توسط وزارت‌خارجه امریکا محکومیت‌حکم‌اعدام برای ۳جوان‌معترض ایرانی، توسط وزارت‌خارجه امریکا https://vimeo.com/433075095 وزارت خارجه آمریکا: ایالات متحده حکم اعدام برای 3معترض ایرانی را قویا محکوم می کند ...

صداوسیمای خامنه‌ای دریک‌دهه، بیش‌از ۸۶۰اعتراف‌اجباری پخش‌ کرده‌است،

صداوسیمای خامنه‌ای دریک‌دهه، بیش‌از ۸۶۰اعتراف‌اجباری پخش‌ کرده‌است، گزارش «عدالت برای ایران» و «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق‌بشر»

صداوسیمای خامنه‌ای دریک‌دهه، بیش‌از ۸۶۰اعتراف‌اجباری پخش‌ کرده‌است، گزارش «عدالت برای ایران» و «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق‌بشر» صداوسیمای خامنه‌ای دریک‌دهه، بیش‌از ۸۶۰اعتراف‌اجباری پخش‌ کرده‌است، گزارش «عدالت برای ایران» و «فدراسیون بین‌المللی ...

بیانیه‌کمیته شهرداران‌فرانسه، قاتلان‌پروفسور کاظم رجوی باید بدون‌هیچ‌ارفاقی محاکمه‌شوند

بیانیه‌کمیته شهرداران‌فرانسه، قاتلان‌پروفسور کاظم رجوی باید بدون‌هیچ‌ارفاقی محاکمه‌شوند

بیانیه‌کمیته شهرداران‌فرانسه، قاتلان‌پروفسور کاظم رجوی باید بدون‌هیچ‌ارفاقی محاکمه‌شوند بیانیه‌کمیته شهرداران‌فرانسه، قاتلان‌پروفسور کاظم رجوی باید بدون‌هیچ‌ارفاقی محاکمه‌شوند https://vimeo.com/431365139 تصمیم دادستان سوئیس برای بستن پرونده این ترور شوکه کننده است و باید ...

تصمیم‌به ‌بستن‌پرونده دکترکاظم رجوی توهین‌به‌عدالت و نقض‌ارزشهای‌ دمکراتیک و حقوق‌بشری است، پارلمانترهای ایتالیایی

تصمیم‌به ‌بستن‌پرونده دکترکاظم رجوی توهین‌به‌عدالت و نقض‌ارزشهای‌ دمکراتیک و حقوق‌بشری است، پارلمانترهای ایتالیایی

تصمیم‌به ‌بستن‌پرونده دکترکاظم رجوی توهین‌به‌عدالت و نقض‌ارزشهای‌ دمکراتیک و حقوق‌بشری است، پارلمانترهای ایتالیایی تصمیم‌به ‌بستن‌پرونده دکترکاظم رجوی توهین‌به‌عدالت و نقض‌ارزشهای‌ دمکراتیک و حقوق‌بشری است، پارلمانترهای ایتالیایی کمیته پارلمانترهای ایتالیایی برای ...

اعتراض مالکوم فاولر به‌تصمیم بستن‌پرونده‌قتل کاظم‌رجوی

اعتراض مالکوم فاولر به‌تصمیم بستن‌پرونده‌قتل کاظم‌رجوی

اعتراض مالکوم فاولر به‌تصمیم بستن‌پرونده‌قتل کاظم‌رجوی اعتراض مالکوم فاولر به‌تصمیم بستن‌پرونده‌قتل کاظم‌رجوی https://vimeo.com/430276129 نامه مالکوم فاولر وکیل و حقوقدان برجسته انگلستان به دادستان کانتون وو سوئیس قاتلان پرفسور کاظم رجوی ...

عملیات‌بزرگ مروارید، تجاوزآشکارنظامی به‌خاک‌عراق و وارونه‌نمایی‌های یک‌حکومت دجال و فریبکار

عملیات‌بزرگ مروارید، تجاوزآشکارنظامی به‌خاک‌عراق و وارونه‌نمایی‌های یک‌حکومت دجال و فریبکار

عملیات‌بزرگ مروارید، تجاوزآشکارنظامی به‌خاک‌عراق و وارونه‌نمایی‌های یک‌حکومت دجال و فریبکار عملیات‌بزرگ مروارید، تجاوزآشکارنظامی به‌خاک‌عراق و وارونه‌نمایی‌های یک‌حکومت دجال و فریبکار https://vimeo.com/428959771 عملیات‌بزرگ مروارید از پا در آوردن ۷تیپ و لشکر ...

افشای‌رابطه شرکت‌چینی هواوی بارژیم‌ایران، گزارش‌ رویترز

افشای‌رابطه شرکت‌چینی هواوی بارژیم‌ایران، گزارش‌ رویترز

افشای‌رابطه شرکت‌چینی هواوی بارژیم‌ایران، گزارش‌ رویترز افشای‌رابطه شرکت‌چینی هواوی بارژیم‌ایران، گزارش‌ رویترز https://vimeo.com/426730011 رویترز: افشای رابطه شرکت چینی هواوی با شرکت اسکای‌کام تکنولوژی که با دور زدن تحریمهای آمریکا به ...

صفحه 1 از 2 1 2

آخرین مطالب