سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

نامه افشاگرانه آقای منصورلوایی

نامه افشاگرانه آقای منصورلوایی در باره توطئه رذیلانه وزارت منفور اطلاعات

آقای منصور لوایی از اعضای شورای ملی مقاومت ایران طی نامه ای به دبیرخانه شورا یک توطئه رذیلانه وزارت اطلاعات را افشا کرده است. در زیر متن این نامه از نظر خوانندگان گرامی میگذرد: دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران مایلم یک تلاش رذیلانه وزارت…