سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

نادر نادری مامور وزارت اطلاعات

نادر نادری از مأموران شبکه اطلاعاتی رژیم در اروپا

نادر نادری در مرداد ماه سال 83 در تیف به شبکه وزارت اطلاعات وصل شد و در ارتباط با مزدوران بهزاد علیشاهی و جواد فیروزمند، یکی از هسته‌های اولیه وزارت بدنام را به همراه محمد رزاقی، محمد کرمی، مجید روحی و حسن پیرانسر در آنجا تشکیل داد. وزارت…