سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

میزباقر صداقی مزدور

میرباقر صداقی؛ عصا کش وزارت بدنام اطلاعات حکومت ایران 

مالکی هنگامی‌که جنایت شنیع 10 شهریور اشرف و قتل‌عام 52 مجاهد اشرفی و به گروگان گرفتن 7 مجاهد دیگر را مرتکب شد، نیازمند فریب‌کاری و مخفی کردن این جنایت بود. جنایتی که به گواهی دادگاه بین‌المللی اسپانیا و حقوقدانان بین‌المللی جنایت علیه…