برچسب: موضعگیری مقاومت ایران

مسعود رجوی پیام شماره 15

مسعود رجوی رهبر مقاومت – پیام شماره ۱۵- عراق، لبنان، تحریم، کانون‌های شورشی، قیام و ارتش آزادی لرزه‌های سرنگونی پیش ‌روی حاکمیت آخوندی

مسعود رجوی رهبر مقاومت طی پیام شماره 15 ارتش آزادیبخش ملی ایران به تشریح شرایط فعلی عراق، لبنان، تحریم، کانون‌های شورشی، قیام و ارتش آزادی لرزه‌های سرنگونی پیش ‌روی حاکمیت ...

حمله ترکیه به کردهای سوریه

مقاومت ایران توقف حملات ترکیه، بیرون رفتن نیروهای خارجی و به‌ویژه خلع ید و اخراج رژیم آخوندی و پاسدارانش از سوریه را لازمه صلح و امنیت و ثبات می‌داند.

حمله ترکیه به کردهای سوریه مقاومت ایران توقف حملات ترکیه، بیرون رفتن نیروهای خارجی و به‌ویژه خلع ید و اخراج رژیم آخوندی و پاسدارانش از سوریه را لازمه صلح و ...

آخرین مطالب