سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

مهران کریمدادی، گماشته وزارت اطلاعات

مهران کریمدادی، گماشته وزارت اطلاعات آخوندی در استان خراسان

مهران کریمدادی یک گماشته دوره گرد اطلاعات آخوندی است که اگرچه در استان خراسان است ولی برای اجرای مأموریت به استانهای اصفهان، آذربایجان غربی و … فرستاده می شود. شعبه پوششی اطلاعات آخوندی موسوم به «کانون هابیلیان» مجری خط ولی فقیه ارتجاع…