سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

منوچهر عبدی مزدور

پرویز حیدرزاده نشلی اسیر جنگی سابق و از اعضای وابسته به سفارت رژیم در آلبانی

پرویز حیدرزاده نشلی از اسیران جنگی جنگ8ساله رژیم با عراق بود که از اردوگاه اسرای ایرانی توسط سازمان مجاهدین آزاد شد و در سال1992 بعد از لست کال(Last Call) صلیب سرخ به ارتش آزادیبخش پیوست. اما پرویز حیدرزاده بعد از ورود به آلبانی توان ادامه…

علی هاجری «اسیر جنگی سابق» و از شبکه مزدوران وزارت اطلاعات در آلبانی

علی هاجری از اسیران جنگی اردوگاه اسرای جنگ 8ساله ایران و عراق بود که توسط سازمان آزاد شده و در سال1992 بعد از لست کال(Last Call) صلیب سرخ، به ارتش آزادیبخش ملی پیوست. اما علی هاجری بعد از ورود به آلبانی توان ماندن در مسیر مبارزه را نداشت و…

افشای مزدور منوچهر عبدی یک مآمور وزارت اطلاعات حکومت ایران

افشای مزدور منوچهر عبدی حکم اخراج 3 خرداد 1396 اخراج منوچهر عبدی که بعنوان پناهنده در ارتش آزادیبخش به او پناه داده شده بود، به دلیل ارتباط با مزدوران افشا شده وزارت اطلاعات ابلاغ و مراتب به وزارت کشور آلبانی اطلاع داده میشود. درخواست…