سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

مقاومت جوانان ورزنه

اطلاعیه–ایران حمله نیروهای سرکوبگر به کشاورزان معترض ورزنه اصفهان و زخمی شدن ۷تن از معترضان

هزاران تن از کشاورزان شرق اصفهان از جمله کشاورزان به جان آمده ورزنه صبح جمعه ۱۸اسفند در اعتراض به طفره رفتن رژیم از دادن حق‌آبه آنها؛ دست به تجمع و راهپیمایی زدند. کشاورزان خشمگین تراکتورهای خود را در دو طرف جاده مستقر کردند و خود به سمت…