سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

مقاله پروفسور ایوان ساشا شیهان در «هیل»

مقاله پروفسور ایوان ساشا شیهان در «هیل» نشریه کنگره امریکا

هیل نشریه کنگره آمریکا در مقاله یی به قلم ایوان ساشا شیهان، مدیر اجرایی دانشکده امور بین المللی دانشگاه بالتیمور نوشت: سبک آتشین بولتون ریسک جنگ را کاهش می دهد و خواست مردم ایران را برای تغییر ارتقا می‌دهد. سیاستگذاران آمریکا از فعالیت‌های…