سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

مقابله با قیام سراسری مردم، به دستگیریهای کور

قیام ایران-شماره ۲۲ – بازداشت بیش از ۱۰۰۰ تن از معترضان، عمدتاً از جوانان، در شهرهای مختلف

رژیم ضد بشری آخوندی در وحشت از سرنگونی و مستأصل از مقابله با قیام سراسری مردم، به دستگیریهای کور روی آورده و در چهار روز اول قیام دست کم ۱۰۰۰ تن را بازداشت کرده است. آخوندهای جنایتکار بیهوده تلاش می‌کنند با دستگیری و کشتار از ادامه و…