سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

مصداق

“کابل های سه رشته ای” اسماعیل یغمایی و عاطفه اقبال.: حسن حبیبی

سیامک نادری تخم دو زرده جدید وزارت اطلاعات است.کمکی فرق دارد با بقیه. یاد گرفته که ” دراماتیک” با چاشنی “رمانتیک” بنویسد.بد هم نیست البته. خوب جدید است . نو آوری است. مثل این مداح های جدید این دوره . شعر هایده را میخوانند و البته لحنش تعزیه…