سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

مسعود تقی پوریان فرزین لو مزدور

مسعود تقی پوریان لو نفوذی وزارت اطلاعات بدنام حکومت آخوندی ایران

مسعود تقی پوریان فرزین لو، یک مأمور نفوذی لو رفته و اعتراف کرده است که در داخل کشور از سال 1376 در خدمت به گشتاپوی آخوندی مشغول جاسوسی و جمع آوری اطلاعات در میان خانواده های مجاهدین و هواداران سازمان بوده که به دستگیری شماری از آنان منجر شد…