سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

مریم رجوی رهایی کارگران در گرو براندازی رژیم

مریم رجوی: رهایی کارگران در گرو براندازی رژیم

پیام به‌مناسبت روز جهانی کارگر کارگران و زحمتکشان ایران، خواهران و برادران، صمیمانه‌ترین تبریکاتم را به‌مناسبت روز جهانی کارگر به‌یکایک شما تقدیم می‌کنم. این عید بشارت آینده‌یی است که در آن استثمار و غارت و سرکوب جای خود را به‌آزادی و…