سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران

هیأت پارلمان اروپا با خانم رجوی ملاقات و با قیام مردم ایران اعلام همبستگی کرد

روز پنجشنبه۲۱ دی (۱۱ژانویه ۲۰۱۸) هیأتی از پارلمان اروپا به ریاست آقای ریچارد چارنسکی، نایب رئیس پارلمان اروپا و وزیر سابق امور اروپایی لهستان؛ و با حضور آقای خوزو روداش، عضو کمیته خارجی پارلمان و وزیر دفاع سابق کرواسی با خانم مریم رجوی رئیس…