سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

مریم رجوی ا-فراکسیون حزب مردم اروپا

سخنرانی مریم رجوی در اجلاس رسمی فراکسیون حزب مردم اروپا -اروپا باید در کنار قیام‌کنندگان ایران باشد

مریم رجوی که به دعوت گروه‌های سیاسی مجمع پارلمانی شورای اروپا به استراسبورگ سفر کرده بود، در اجلاس رسمی گروه حزب مردم اروپا که بزرگترین فراکسیون سیاسی مجمع پارلمانی شورای اروپاست شرکت کرد. اجلاس رسمی گروه حزب مردم اروپا به ریاست آقای سزار…